Terma dan Syarat Pendaftaran Ejen

 1. Fuzz Trac adalah hak milik mutlak syarikat Icon Plus Wellness Sdn Bhd.
 2. Setiap Influencer akan dikenakan Yuran Pendaftaran ‘One Off’ sebanyak RM20.00.
 3. Sasaran jualan hanya perlu dicapai bagi peringkat influencer dan ke atas.
 4. HQ berhak mengubah harga, meminda polisi, terma dan syarat pada bila-bila masa.
 5. Harga jualan produk Fuzz Trac hendaklah mengikut harga pasaran yang telah ditetapkan oleh HQ.

Pelantikan Influencer, Leader dan Partner

 1.  Setiap ejen diwajibkan untuk mengikuti kursus yang disediakan oleh HQ /Wakil HQ dari masa ke semasa.
 2.  Sekiranya GAGAL untuk menghadiri bengkel tersebut, pihak HQ tidak akan mengiktirafkan status, memulangkan wang pendaftaran serta berhak melucutkan status Influencer, Leader dan Partner.
 3. Setiap ejen akan dibekalkan dengan User ID.
 4. Semua ejen diwajibkan untuk mencuba/mengamalkan produk yang dijual.
 5. HQ boleh membekalkan modul latihan kepada Leader dan Partner sekiranya ingin mengadakan bengkel atau seminar untuk merekrut Influencer.

Pelantikan Influencer oleh Leader dan Partner

 1. HQ akan memantau dan mengenalpasti kawasan jualan sebelum meluluskan pemohonan.
 2. Leader dan partner tidak dibenarkan untuk melantik Influencer tanpa kelulusan HQ.
 3. Leader dan Partner perlu memastikan setiap Influencer menghadiri semua kursus/bengkel yang disediakan oleh HQ.
 4. Ejen akan mendapat insentif RM20 dari setiap pendaftaran Influencer dibawahnya. 

Penilaian Prestasi

 1. HQ berhak melantik Influencer, Leader dan Partner yang baharu tanpa merujuk kepada pihak Influencer, Leader dan Partner yang lain. 

Pembayaran Dan Pesanan Barangan

 1. Setiap ejen wajib membuat pesanan melalui sistem yang disediakan.
 2. Pesanan hanya akan diproses selepas HQ mengesahkan pembayaran.
 3. Proses penghantaran akan diuruskan oleh HQ. 

Pemasaran Dan Pengawalan Harga Pasaran

 1. HQ akan sentiasa menjalankan pemasaran produk dan boleh digunapakai oleh semua ejen.
 2. HQ mempunyai Jabatan Pemasaran & Pengawalan Harga yang akan memantau harga jualan yang dipasarkan oleh ejen.
 3. HQ akan mengambil tindakan sekiranya menerima laporan mengenai perubahan harga produk yang dibuat oleh ejen.
 4. HQ berhak mengambil tindakan ataupun melucutkan status berdasarkan laporan yang telahpun disahkan.

Pemulangan & Pertukaran Barangan

 1. Pemulangan & pertukaran hanya dibenarkan untuk barangan yang rosak sahaja.
 2. Ejen dikehendaki menyertakan salinan resit pembelian dan memulangankan barangan tersebut.
 3. HQ tidak akan bertanggungjawab untuk barangan yang rosak akibat daripada bencana alam atau kerosakan yang disebabkan oleh syarikat penghantaran.
 4. Jumlah nilai barangan pertukaran haruslah tidak melebihi daripada nilai barangan yang ditukar.
 5. Barangan yang rosak ditangan ejen tidak boleh dikembalikan kepada HQ.

Disiplin Dan Salah Laku

 1. Ejen wajib menjual produk mengikut harga yang ditetapkan, dilarang sama sekali untuk menjual produk melebihi atau kurang dari harga pasaran. 
 2. Ejen tidak dibenarkan untuk satukan produk lain sebagai jualan pakej.
 3. Dilarang untuk membuat pertukaran produk keluaran Icon Plus Wellness Sdn Bhd dengan produk syarikat yang tidak berkenaan.
 4. Ejen dilarang untuk membekalkan produk kepada wakil jualan yang tidak sah.

Pengakuan Dan Pengesahan.

Saya telah membaca dan memahami semua terma, syarat dan polisi syarikat yang termaktub didalam perjanjian ini. Saya mengaku dan bersetuju untuk mematuhi kesemua syarat yang ditetapkan. Saya juga bersedia untuk dikenalkan tindakan atau pelucutan status sekiranya saya melanggar danmengingkari perjanjian yang telahpun disediakan oleh Icon Plus Wellness Sdn Bhd.

Icon Plus Wellness Sdn Bhd

UG1-13A, Lexa Galleria,
No. 45, Jalan 34/26
Wangsa Maju,
53300 Kuala Lumpur

Hotline: 013 777 0022

Waktu Operasi:
Isnin - Jumaat
8am - 5pm

* Disclaimer: Keberkesanan penurunan berat badan adalah bergantung pada gaya hidup & cara permakanan setiap individu.